Our Team

CINEMATOGRAPHERS WRITERS EDITORS ART DIRECTORS MUSIC DIRECTORS
M.Sampath Basu Chatterjee Ramzan Shaikh Guruji Brother Anup Jalota
Anup Jalota Tarun Vijay Amit Kapoor Alopi Verma Leon D’Souza
Rajan kinagi Mayah Balshe Sudhir Nair Jadhav Iqbal Quereshi
H. Laxminarayan Ashok Saxena Kamal Saigal Patnaik Ram Shankar
Laxman More Mallika Pasha Shailendra Doke Vijay Benedict
Anil Vyas Surinder Singh “Phool” Ken Ghosh Vidyut Goswami
Kundan Kishor Shubhash Chaudhary
Yogesh Raja
Vidyavati
Ramchandra Sadekar
Rajesh Dube (Romi)
Rajesh Mazumdar
Amitabh Shrivastava
SatyaPrakash
Usha Suri